ON-LINE КАТЕДРА

сектори :

 
књиге:
 

У ФОКУСУ

НА - internet.org.rs

НА - internet.co.rs 

Велики потенцијал дигиталне имовине

Е ТЕАТАР

Интернет пријатељи

 

EDU блог

Пратите нас


get('twitter')) == 1) { ?>

ДИГИТАЛНИ АЛАТИ У МАЛИМ ЈАВНИМ БИБЛИОТЕКАМА

у малим јавним библиотекама
 
    Реалност је да се „мале јавне библиотеке“ суочавају са кадровским, финансијским и технолошким проблемима у време када се енормно увећава обим вештина и знања неопходних за рад библиотекара. Библиотеке се суочавају са брзим променама које се дешавају у онлајн окружењу. Процес дигитализације доноси нове могућности и прилике библиотекама за заштиту и очување грађе, креирање дигиталних збирки и колекција, коришћење различитих платформи отвореног кода за дигитализацију, онлајн приступ грађи итд. Осим тога, данашњи корисник библиотечких услуга жели да активно учествује у развоју и креирању библиотечких садржаја и услуга.
    Реализација процеса дигитализације може бити захтевна у погледу ресурса које је неопходно уложити према прописаним стандардима. Када није могуће вршити дигитализацију на начин и у складу са стандардима које “веће” јавне,
матичне и националне библиотеке могу да остваре, мање јавне библиотеке прибегавају употреби различитих платформи, апликација и дигиталних алата уз помоћ којих пружају услуге својим корисницима онлајн.
    Ова публикација, која је прилагођени мастер рад одбрањен на Педагошком факултету у Сомбору Универзитета у Новом Саду, даје анализу различитих дигиталних алата отвореног кода и примере њихове практичне примене.

Опширније: ДИГИТАЛНИ АЛАТИ У МАЛИМ ЈАВНИМ БИБЛИОТЕКАМА

Ка дигиталној библиотеци

Примери најбоље праксе и практични приступ за библиотеке
 
    Монографија доноси свеобухватни поглед на могућности пословања библиотека у савременом дигиталном окружењу кроз приказ заокруженог скупа релевантних пројеката реализованих у библиотекарству Србије у најновијем периоду.
    Примери најбоље праксе пројеката, којима су руководили аутори, приказани су у форми студија случаја и представљају теоријски заокружену целину која
осликава могућности развоја које пружају дигиталне технологије данас. Они су истовремено специфичан водич за практичан приступ унапређења пословања у савременој библиотеци.
    Кроз шест студија случаја приказан је утицај дигиталних технологија на основне области библиотечког пословања - одабир, организацију, чување и презентацију библиотечких фондова, како у штампаној, тако и у дигиталној форми.
   Овако описани примери најбоље праксе у библиотекарству Србије речито илуструју дилеме које развој дигиталних технологија, а са њима и развој друштва, постављају пред библиотеке. Они истовремено представљају и специфичано упутство забиблиотекаре како да „корак по корак" имплементирају низ могућих практичних решења за ове дилеме, којима ће иновирати постојеће и увести нове услуге у својим библиотекама.
   У систематизованим поглављима монографија представља теоријски увод у дигитални свет библиотека, као и практично и теоријско сагледавања савременог дигиталног библиотекарства . Примери најбоље праксе дигиталног библиотекарства Србије представљени су на основу практичних искустава аутора у руковођењу пројектима од националног значаја.
    Монографија даје и закључке о могућностима практичне примене дигиталних технологија у библиотекама Србије данас.

Опширније: Ка дигиталној библиотеци

Нова библиотека

 
Иновативност и социјална улога библиотека
 
    Да би данас задовољиле потребе својих корисника, јавне библиотеке морају да преиспитају готово сва своја досадашња убеђења о томе шта је то добра јавна библиотека. Савремени свет, нове технологије, корисници са новим и
другачијим потребама, кориснички оn-line сервиси и стална евалуација рада библиотеке од стране оснивача и грађана, захтева један потпуно нови приступ.
    Данас се библиотека доживљава не само као место задовољења културних и информационих, већ и образовних и социјалних потреба.
Улога јавне библиотеке данас подразумева статус јавне зграде заједнице, њену дневну собу, отворену за све узрасте, и у значајном контрасту са доминантним комерцијалним центрима. Библиотеке преузимају примат јединих некомерцијалних јавних места. Оне постају нови облик агоре или форума из прошлости, нови простор јачања интеракције унутар заједнице и оквир за дискусију и координацију.
    Данашње библиотеке су места где се укључујемо у телекомуникациону структуру, где бајтови теку у изобиљу и где се физички и дигитални светови преклапају. Укратко, паметна места где се сакупљају и деле информације. У библиотекама физичке акције призивају компјутерске процесе, а компјутерски процеси се изражавају физички. Као зграде, библиотеке су интелигентне грађевине које и постају интелектуалне кроз своје кориснике. Развој сажима физичке фондове са електронским светом и води нас хибридној библиотеци, комбинацији старог и новог.
    Њени физички материјали или грађа, целокупни фондови књига, часописа и новина, као и аудио-визуелни материјали повезују корисника са библиотеком.
    Мноштво књига не чини библиотеку.

Опширније: Нова библиотека

Интернет РАЦИОНАЛНО - претражи НАЦИОНАЛНО

КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА:

Јелена Антонијевић

Школски медијатекари из Пожеге,  Нове Вароши, Пријепоља, Ариља и ужичких средњих и основних школа имали су прилику да учредствују у завршној сесији нашег пројекта. 

Основ скупа је било  предавања "Пронађи праву информацију на Интернету" . Затим је уследило упознавања са једногодишњим резултатима пројекта ",Интернет РАЦИОНАЛНО - претражи НАЦИОНАЛНО". Присутнима, њиг 40-так, могли су на лицу места да испробају усвојено знање на практичним примерима . Носиоци ове активности били су Драгослава Родаљевић, саветник, Бојана Маринчић и Илија Смиљанић, библиотекари Народне библиотеке Ужице и Мирко Марковић пред.У.О. Интернет клуба.

on line приручник линкова ТОП 10
Е-СЕРВИС ОБРАЗОВАЊЕ КЊИЖЕВНОСТ НАЦ.ГЕОГРАФИЈА МАТЕМАТИКА
ТРАДИЦИЈА ЗАДУЖБИНЕ БИБЛИОТЕКЕ ИСТОРИЈА ЕКОНОМИЈА

пројекат се рализује од 1.10.2014. године .  Представља наставак рада на једног сегмента наше  акције - пројекта Буди СРБ-in. 

Спровођен је на отвореним часовима информатике и радионичким истраживањима са средњошколцима рубних општина Београда - Сопот, Барајево, Младеновац, Лазаревац и неколико општина Колубарског округа - Љиг, Мионица и Лајковац. Такође, у сарадњи са наставницима информатике у 3.разредима средњих школа, оствариван је двочасовним упознавањем са садржајима и могућностима коришћења националних домена RS и СРБ.

ПРОЈЕКТИ

Најзначајнији реализовани пројекти

Назив

 

Назив  пројекта

Период реализације

Напомена

Прва српска виртуелна библиотечка мрежа БИБЛИОТЕКЕ НАШЕГ ОКРУЖЕЊА

www.biblioteke.org.yu, www.biblioteke.org.rs , www.biblioteke.rsбиблиотеке.срб и библиотеке.орг.срб (активан)

2 000 Г. - траје

Пројекат повезује активности и доступне базе библиотека чланица мреже

ТЕЛЕДОМ (центар)ЉИГ 2000-07

ТЕЛЕКОЛИБА МОРАВЦИ 2000-2005 ТЕЛЕКОЛИБА БЕЛАНОВИЦА 2000- 2005.

Интернет мрежа Теледом савеза Југославије  www.teledom.org.yu

2000 – 07.

Пројекат  DEMNET фондације и

USAID-а

Бесплатна берза потреба и тражње за послом и кадровима у Србији на енглеском језику     http://www.serbiajobs.net/

2003 – 08.

Партнери - Ecole Centrale Paris,

- Економски факултет у Београду

Електронски ресурс центар НВО СРБИЈЕ

www.nvo-srbija.info i www.ngo-serbia.info

2004 – 07.

Фонд за подршку цивилном друштву у Србији

Budžetska linija 02/SER01/09/002

Сеоски туризам Србије, понуда, популаризација, евиденција и база ресурса понуде  www.selo.co.rs   (активан)

2004. - траје

 Влаа Републике Србије а трајно га реализују Удружење СЕОСКИ ТУРИЗАМ СРБИЈЕ, Интернет Клуб и туристичке организације општина и градова.

Електронска мрежа Америчких кутака Србије и Црне горе 

www.sam-americancorners.net   наставља га   http://www.americancorners.rs/

2005 - 13.

Амбасада САД у Београду

Виртуелна мрежа дечјих библиотека http://www.decjabiblioteka.rs             (до 2015)

http://www.zmajevedecjeigre.org.rs  (активан)

2007 – 15.

 

 

Мрежа покренута у сарадњи са Змајевим дечјим играма из Новог сада и Фестивалом хумора за децу у Лазаревцу

МАНУБАЛК - токови и унапређење дигитализације писаног наслеђа на западном Балкану

пројекат у фази мировања од 2014 због трансфомације Центра конзервације књиге (CCL)- Арл 2012 - 13.
 Цетиње Централна национална библиотека Црне Горе "Ђурђе Црнојевић"
Центар конзервације књиге(CCL)- Арл
Трансверзални вал – Сарајево