ON-LINE КАТЕДРА

сектори :

 
књиге:
 

У ФОКУСУ

НА - internet.org.rs

НА - internet.co.rs 

Велики потенцијал дигиталне имовине

Е ТЕАТАР

Интернет пријатељи

 

EDU блог

Пратите нас


get('twitter')) == 1) { ?>

МАНУБАЛК

МАНУБАЛК је пројекат ОЧУВАЊА И ОБНОВЕ ПИСАНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА  НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ:
 
Основни циљ пројекта је да укаже на суштинску улогу писаног наслеђа (рукописи, архиве, књиге , цртежи, фотографије, слике, итд ) у развоју регионалног идентитета заснованог на заједничким историјским вредностима земаља и народа у региону западног Балкана.
 
Такође, да: Подстиче приступ документарним збиркама у земљама западног Балкана да би се побољшале културне размене у региону. Писано наслеђе које укључује неколико етничких и религијских заједница: изградња веза међу различитим етничким и религијским заједницама, подршка културној разноврсности и интеркултуралном дијалогу у региону.
 
МАНУБАЛК иницијативе су да:
  • Подржи очување и обнову писаног наслеђа ;
  • Подстиче приступ документарним збиркама у земљама западног Балкана да би се побољшале културне размене у региону;
  • Промовише интеркултурни дијалог кроз едукацију и ангажовање јавности у историјској и симболичној вредности писаног наслеђа; 
  • Да се побољша приступ и знање о збиркама документарног наслеђа у региону кроз објављивање инвентара или каталога и припрема  иницијатива за очување; 
  • Међународни семинари за подстицање партнерстава међу организацијама из различитих географских региона, промоцију дистрибуције најбоље праксе и експертизе и информисање професионалаца о стању писаног наслеђа на западном Балкану.
         
 
Партнери у пројекту: 
 
ЦРНА ГОРА - Цетиње Централна национална библиотека Црне Горе "Ђурђе Црнојевић" http://www.cnb.me
ФРАНЦУСКА - Арл Центар за конзервацију књиге(CCL)  www.ccl-fr.org
СРБИЈА – Љиг ИНтернет клуб www. интернет.орг.срб
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА – Сарајево Трансверзални вал  http://transversaondo.ba