ON-LINE КАТЕДРА

сектори :

 
књиге:
 

У ФОКУСУ

НА - internet.org.rs

НА - internet.co.rs 

Велики потенцијал дигиталне имовине

Е ТЕАТАР

Интернет пријатељи

 

EDU блог

Пратите нас


get('twitter')) == 1) { ?>

СРБin

 
In Club
БУДИ СРБ.ИН У БИБЛИОТЕЦИPројект ДА БУДЕ СРБ.ИНтернет у библиотеци састоји се из сета активности који у заједно доприносе остваривању пројектног циља – популаризацији Интернета и подстицању регистрације .срб домена путем јавних библиотека и виртуелне библиотечке мреже. На овај начин пројектом се недвосмислено даје значајан допринос остваривању циља 4П: Унапређивање информисаности најшире јавности о предностима коришћења Интернета у свакодневном животу и раду. Такође, подстицање регистровања .срб домена у посебној је сагласности са актуелним активностима РНИДС-а на овом пољу. Посредно, пројекат је у сагласности и са циљем информационог друштва:Подизање нивоа развијености информационог друштва у Србији
         
Пројекат се састоји из скупа активности који  доприносе остваривању пројектног циља – популаризацији Интернета и подстицању регистрације .срб домена путем јавних библиотека и виртуелне библиотечке мреже. Пројекат даје значајан допринос Унапређивању информисаности најшире јавности о предностима коришћења Интернета у свакодневном животу и раду и подстицању регистровања .срб домена . 
Посредно, пројекат је у сагласности и са циљем информационог друштва: 
Подизање нивоа развијености информационог друштва у Србиje.
 
Основ реализацију је ОБУКАУ КОРИШЋЕЊУ НАЦИОНАЛНИХ ДОМЕНА НА НАЦИОНАЛНОМ ПИСМУ.

Одабир да библиотеке буду светионици промовисања коришћења Интернета и регистровања .срб домена заснован је на:

- 157 јавних општинских библиотека у Србији (са многобројним огранцима) покрива читаву територију Републике Србије.
- библиотеке имају квалитетне људске ресурсе (ВСС кадар, информационо писмен) које је уз минимална улагања могуће обучити за постизање максималних ефеката
- већина јавних библиотека имају сајтове којима је могуће популарисати употребу .срб домена и едуковати грађане да корисно користе Интернет.
- у најзначајнијим међународним документима (Александријски манифест: „Библиотеке, информационо друштво на делу“, Манифест из Оеираса, ИФЛА интернет манифест, ИФЛА/Унеско манифест за јавне библиотеке...), као и у новом Закону о библиотечко-информационој делатности експлицитно је истакнута кључна улога библиотеке у изградњи информационог друштва. 
- значај и улога библиотека улокалној средини и јавном животу омогућиће активно укључивање осталих локалних учесника у пројекту .

Пројекат чине функционално повезане целине:
- регистровање домена.срб; 
- активирање нових садржаја на постојећим сајтовима, 
- образовни материјали о корисности интернета и .срб домена;
- промовисање и јавно заговарање  укључење заједнице , 
- округли столови и промо кампања
- формирање људских ресурса


Планирани међурезултати пројекта 
 

Утврђивање стандарда  за регистрацију .срб домена библиотека

  1. ·         Преманетна промоција срб. домена код нових потенцијаних корисника
  2. ·         Ангажовање библиотека на праћењу активности срб. домена 
  3. ·         Eлектронски материјали доступни у 157 средина широм Србије
  4. ·         Подизање нивоа организованог коришћења интернета у библиотекама