ON-LINE КАТЕДРА

сектори :

 
књиге:
 

У ФОКУСУ

НА - internet.org.rs

НА - internet.co.rs 

Велики потенцијал дигиталне имовине

Е ТЕАТАР

Интернет пријатељи

 

EDU блог

Пратите нас


get('twitter')) == 1) { ?>

ON LINE - Дигитална комуникација библиотека у раду са младим корисницима

                                     

    2 0 2 0 / 2 1 . г о д и н а

 

Поштовани,

циљ овог семинара је демистификација и популарисање дигиталних метода и техника у комуникацији са корисницима за унапређење библиотечког пословања.   

Заједно ћемо размотрити да ли и колико читање  има разлике у аналогном и дигиталном руху; који су облици и методи дигиталне комуникације у библиотеци; да ли смо спремни на промене у свом раду;  шта је дигитална писменост – способност коришћења информационих и комуникационих технологија за проналажење, процену, стварање и комуницирање информација.

Упознаћемо иновативне библиотечке услуге (примери добре праксе у Србији и региoну) и направир наш електронски "Сајам идеја" (радионица).

ДОБРО ДОШЛИ

ДИГИТАЛНИ И АНАЛОГНИ БИБЛИОТЕКАР

проф. Др Жељко Вучковић, декан Педагошког факултета у Сомбору, Универзитета у Новом Саду

следи:

ИЗАЗОВИ ПРОМЕНА ( јавне библиотеке у дигиталном добу) - ОПСТАНАК ПРИЛАГОДЉИВИХ

Дарко Мирковић, програмски мастер консултатнт, "Алтера" Београд

следи:

О ЧЕМУ МИ УСТВАРИ ОВДЕ РАСПРАВЉАМо

Мирко Марковић, библиотекар саветник, независни консултатнт

следи:

ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАВАШТВО И БИБЛИОТЕКА - ТВИТЕР РОМАН

Др Адам Софронијевић, заменик управника Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“

следи:

ВИРТУАЛНА СТВАРНОСТ У БИБЛИОБУСУ

пројект покретнe књижница Вуковарско-сријемске жупаније нуди нову услугу, којом кроз игру, на занимљив и иновативан начин, уче о својој Жупанији. 
 
Ива Грковић, виша књиж.Градска књижница и читаоница Винковци

следи:

филм - ПРЕЗЕНТАЦИЈА КОЈА ИЛУСТРУЈЕ ИЗЛАГАЊЕ
 
 
следи:

РАДИОНИЦА „Едукативни стрип“ (за библиотеке) - зашто и како до њега?

Ирена Палечек Радмановић, дизајнер и ликовни педагог  

следи:

филм - ПРЕЗЕНТАЦИЈА - ДЕТАЉНО УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ СТРИПА  ON LINE