ON-LINE КАТЕДРА

сектори :

 
књиге:
 

У ФОКУСУ

НА - internet.org.rs

НА - internet.co.rs 

Велики потенцијал дигиталне имовине

Е ТЕАТАР

Интернет пријатељи

 

EDU блог

Пратите нас


get('twitter')) == 1) { ?>

КОНКУРС АКАДЕМИЈЕ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦУЈУ

АКАДЕМИЈА ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ -  расписала је КОНКУРС за  упис прве генерације полазника јесењег семестра 2017. године.

Учешће и полазнике пријављивали су библиотеке, архиви и музеји на територији Републике Србије од 17. јула 2017. до 1.августа 2017. године. 

  • Услови конкурса за  институције кутуре Србије 

( БИБИЛИОТЕКЕ - АРХИВИ и МУЗЕЈИ)

  • Услови за кандидате за полазнике Академије    

 По условима конкурса за  институције кутуре Србије ​( БИБИЛИОТЕКЕ – АРХИВИ и МУЗЕЈИ) пристигло је 21 пријава, од којих је 15 испуњавало основне услове.

У првом кругу од 1 септембра у процес обуке улазе: БИБЛИОТЕКA:  - "Димитрије Туцовић" Лазаревац.  АРХИВ: - Историјски архив Суботица. МУЗЕЈИМузеј града Београда.

Други круг почиње са радом од 27.септембра 2017. у њему су:

БИБЛИОТЕКЕ: Градска библиотека Суботица, Библиотека "Радослав Никчевић" , Јагодина  и АРХИВ: - Историјски архив Јагодина,

Практична обука у јесењем семестру се обавља у Универзитетској библиотеци "Светозар Марковић" у Београду и на серверу Интернет клуба on line.


Кандидате пријављују Институције културе.   По увиду у услове КОНКУРСА, институције би требало да се пријаве НА ЕЛЕКТРОНСКУ АДРЕСУ  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. са назнаком -  за програм менторске обуке Академије за дигитализацију током јесењег семестра 2017. године у оквиру пројекта ''Академија за дигитализацију'' који је подржало Министарство културе и иформисања Владе Републике Србије.

Услови за институције културе Србије

-          Да је регистрована као библиотека, архив или музеј уз одговарајућу шифру претежне делатности. Предност приликом избора  иснтитуција имаће оне у којима послови на дигитализацији културног наслеђа се одвијају у нижем нивоу сложености.

-          Институција треба да искаже спремонст да омогући да најмање један запослени у радно време похађа програме Академије за дигиталиазцију. Предност приликом одабира ће имати оне институције које омогуће похађање програма за више запослених.

БИБЛИОТЕКЕ      АРХИВИ       МУЗЕЈИ

-  Институција треба да искаже спремонст да омогући да се током програма менторског рада Академије овај рад одвија и на основу материјала из фонда институције који ће по обради бити предати у јавни домен у оквиру једног од постојећих стистема за претрагу и приказ напредних дигитализованих садржаја у слободном приступу једног од партнера Интерент клуба Љиг и  Министарства за културу и информисање Владе републике Србије, док ће институција добити копије дигиталних фајлова насталих на основу материјала из фонда институције на даљу слободну употребу

 

Услови закандидате за полазнике Академије

- Потребно је да полазник или полазница имају положен државни (стручни) испит у области деловања библиотека, архива и музеја.

- Потребно је да полазник или полазница буду у сарадничком односу са партнерском институцијом Академије, односно да буду запослени на неодређено или одређен време, по уговору о делу, ауторском уговору или уговору о привремено-повременим пословима или по уговору о волонтирању уз посебно пропратно писмо партнерске инстиуције које објашњава однос полазника и инстиуције.

-  Потребно је да полазник или полазница владају основама рада са информационим и комуникационим технологијама и најмање једним страним језиком на нивоу који се захтева позитивним правним прописима за засполене у библитоекама, архивима и музејима у Републици Србији.

- Потребно је да полазник или полазница имају најмање трогодишње искуство на раду на пословима дигитализације у култури, при чему се под овим подразумевају сви послови везани за процес дигиталиазције у култури на основу дефиниција које су преовлађујуће прихваћене у међународним заједницама библиотечких, музејских и архивских радника.

- Прилиокм одабира полазника и полазница приоритет ће имати они који на основу досадашњег рада могу ефективно демонстрирати особине предузетности, лидерства или иновативности, као и могућност самосталног рада и рада у оквиру радних група и тимова.