ON-LINE КАТЕДРА

сектори :

 
књиге:
 

У ФОКУСУ

НА - internet.org.rs

НА - internet.co.rs 

Велики потенцијал дигиталне имовине

Е ТЕАТАР

Интернет пријатељи

 

EDU блог

Пратите нас


get('twitter')) == 1) { ?>

Гејмификација - коришћење игара у БАМ

Сектор Интернет клуба за науку и образовање приредио је нови образони програм-пројекат ГЕЈМИФИКАЦИЈА, за унапређење пословања у библиотекама, архивима и музејима.

Гејмификација је пракса увођења елемената игара у пословно окружење. Велики број организација у многим профитним делатностима већ дуже време користи ову технику како би унапредио своје пословање. Установе културе, а пре свега библиотеке широм света тек почињу да користе предности које гејмификација пружа и за непрофитни сектор.

Тема програма - пројекта је упознавање са основним принципима коришћења игара и гејмификације за унапређење пословања. Саджај нуди објашњење основних појмова гејмификације и принципа примене елемената игара и дизајна игара у  окружењу установа културе. програмом-пројектом обихваћен је приказ примера најбоље праксе светских  институција културе. Посеба сегмент чини разматрање могућности примене гејмификације у  Србији. 

Програм се састоји од интерактивних предавања у оквиру којих се обрађују бројне интересантне теме.

-          Зашто примењивати игре и гејмификацију. 

-          Примери гејмификације из других профитних и непрофитних делатности.

-          Дефинција основних појмова - разлика између игара и гејмификације.

-          Могућности за промену пословног окружења, унутрашњег и спољашњег и промену понашања помоћу гејмификације.

-          Дефиниција игре, елементи игре, технике пројектовања игара.

-          Основи гејмфикације.

-          Динамизми игре, механизми игре, компоненте игре.

-          Техника примене гејмификације у шест корака.

-          Основни циклус активности гејмификације: мотивација-акција-реакција.

-          Примери гејмификације: унутрашња, спољашња, утицај на понашање.

Могућности примене гејмификације и игара у установама кутуре у Србији.

Садржај програма омогућава ефикасну и ефективну примену техника и метода гејмификације и примене игара у сврху унапређења пословања у установама културе у свим сегментима пословања.

Очекивани ефекти програма су да полазници буду у потпуности упознати са методама и техникама примене гејмификације и примене игара у реалном окружењу и да могу самостално да приступе креирању  иновативних унапређења услуга, програма и пројеката у културној делатности у Србији.

Оптималан број полазника је 15, а максималан број полазника је 20.

Презентације у Power Point-у, интерактивне вежбе, метода израде и примене сценарија, студија случаја.

Предвиђене су презентације у Power Point-у које ће бити доступне полазницима на флеш меморијама и путем Интернета (портал www.internet.edu.rs), као и штампани и дигитални радни материјали који укљу-чују елементе студија случаја и формуларе за примену методе израде и примене сценарија. 

Овај програм - пројекат до сада није на овај начин ( преактично и on-line) реализован у Србији и региону. 

Интерактивна предавања употпуњена су on line активностима које прижају широк дијапазон деловања и примене у пракси.