ON-LINE КАТЕДРА

сектори :

 
књиге:
 

У ФОКУСУ

НА - internet.org.rs

НА - internet.co.rs 

Велики потенцијал дигиталне имовине

Е ТЕАТАР

Интернет пријатељи

 

EDU блог

Пратите нас


get('twitter')) == 1) { ?>

ТЕЛЕДОМ ИДЕЈА

ОСНОВНО О ТЕЛЕДОМУ                                                      

 

Идеја се родила у Шведској. Први Теледом је основан 1985-е године, са циљем да убрза развој заосталих и забачених средина и задржава становништво у тим просторима. Оснивањем Теледомова настојали су разбацана сеоска подручја укључити у информациону мрежу градова применом рачунарске и телекомуникационе технике.

Овим је свим људима датог простора пружена шанса да се користе богатим услугама информационог друштва, чиме је уједно омогућено да дође до већег изражаја пласман интересних потреба и понуда тих средина. Упоредо тиме развијала се и демокрација.

На основу великог почетног успеха шведске локалне самоуправе редом су се отварали нови Теледомови, који не само да су постепено постали самофинанасирајући већ су остварили и значајне приходе. Шведски модел је затим освојио Енглеску, Немачку, Мађарску, и друге земље широм света.

Резултати који стоје иза ових Теледомова и који говоре сами за себе, уверили смо се у њихову друштвену оправданост и у Србији.

Промене друштвеног система у Југославији, само је кап у мору наших брига и изазова данашњег времена. Не мењају се само друштвени, политички и привредни односи у тешко пратљивом темпу, већ и занимања, струке, извори информација, односи међу народима и људима, као и средства, материјали и методе по којима радимо, као и средина у којој живимо.

Оствариће огромну предност онај који може да прати све ове промене, односно претрпеће огромне штете и постаће све зависнији, онај који неће моћи прибавити и обрадитит ту силину нових информација. Немогуће је ефикасно владати са информацијама на класичан начин, (путем рекла-казала, новина, радија и телевизије).

Под којим условима и у каквом окружењу ће нам одрасти деца?

Ако су им родитељи беспомоћни и у дилеми, без посла, и са изгубљеном вером, још ће више таква бити њихова деца.

Ова опасност више прети малим друштвеним срединама и нашим селима него градовима. Село, захваљујући својим датостима, спорије, као неки успорени филм – прати догађаје, или пак често се и потпуно изолује. А безброј наших малих средина могла би да буде чист извор, где би могли да се вратимо, да прибавимо све што нам је потребно на начин, који би био од предности, користи и за добробит становника тих малих средина.

Креативност, информације, везе, организација и модерна техника су потребни становницима малих средина да би могли своју судбину узети у своје руке. А баш су ово оне ствари до којих најтеже долазе. Ако се нешто не деси, њихов неповољан положај и заостајање ће бити све израженији и тежи.

То нису довољне техничке могућности, па само за себе ни материјална помоћ. Овде се сусрећемо са културним препрекама, и потребно је њихово савлађивање да периферног подручја да буду саставни део информационог друштва.

ШТА ЗНА ТЕЛЕДОМ?

Теледомови су средстава за успостављање контаката и остваривање сарадње између разних култура, развијених и мање развијених средина, између градова и села.

Наша је жеља, да отварањем овог првог југословенског Теледома покренемо и одомаћимо једну нову мисао и институцију Теледома.

Теледом треба да буде:

канцеларија за сваког, информациони и организациони центар, дислоцирано радно место, берза вести, информатор, саветодавно место, место сусрета и договарања, канцеларија за приговоре и притужбе, место гостопримства, мини образовни центар, место за подржавање отвореног и дописног школовање, уредништво месних новина, радија и ТВ, простор за видео конференције, фабрика идеја, посредник порука и у обављању послова, универзална агенција, и још много тога другог за које га становништво жели да користи и за које постоје одговарајућа савремена рачунарска, канцеларијска и образовна техника и лични контакти.

Теледом својом организацијом и техником, информацијама и стручном помоћи:

служи становништву МЗ, цивилним друштвима и институцијама МЗ и самим МЗ, подиже укупни ниво интелигенције МЗ као целине, подиже шансу за преживљавање, успон и развој како појединаца тако и МЗ, доприноси стварању веза између «малог» и «великог» света.

КО И ЗАШТО ПРАВИ ТЕЛЕДОМ?

Појам Теледома како смо рекли нова је и необично у Југославији.

Према европским искуствима исти се ретко формирају поступно из неке постојеће организације. У већини случајева исти се јавља као идеја у нечијој глави да би то било корисно за његову средину. Увек ће се наћи један или пар занесењака који ће покренути инцијативу и не боје се ризика, добро подносе неизвесност и спремни су да се ухвате у коштац са непознатима. Овакви људи су добродошли за све средине - посебно за мале заједнице.

При формирању Теледомова сусрећемо пет основних модела, међутим, који сви у већој или мањој мери садрже функције и других модела:

 1. модел: привредно пословне функције,
 2. модел: функција образовања и културе,
 3. модел: функција у служби МЗ,
 4. модел: у функцији развоја МЗ,
 5. модел: универзални – сматра све горње функције значајним.

ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИСКЕ ФУНКЦИОНИСАЊА

"ТЕЛЕДОМ" треба да има следеће основне карактеристике функционисања:

 1. да је у служби јавног добра, и да је под друштвеном контролом:
  - да је доступна свима и
  - да ради под друштвеном контролом;
 2. по свом профилу треба да је отворен и способан да се постуно прилагођава потребама;
 3. да омогућава слободан проток информација и да је меморијски центар за дату средину значајних информација;
 4. услуге су му доступне свом становништву, а не само за затворени интересни круг;
 5. да је то одговорна, самостална и компетентна организација, руковођење и услуживање;
 6. да располаже са савременом информационом и биротехничком технологијом и опремом;
 7. да доприноси развоју средине и новом запошљавању.

 НУЖНИ ОБИМ ОСНОВНИХ УСЛУГА

 "ТЕЛЕДОМ" треба да буде оспособљен за пружање следећих основних услуга:

 1. да је услужни центар цивилних организација;
 2. да пружа помоћ и сарадњу у обављању службених потреба становништва, на начин да се исти обаве на могуће најједноставнији и најјефтинији начин, без много губљења времена;
 3. да има Интернет-доступност;
 4. да омогућава електронско дописивање и комуницирање за потребе становништва;
 5. да пружа информације од општег интереса;
 6. треба да је центар месних огласа, оглашавање и реклама;
 7. да пружа разне канцеларијске услуге (дописи, преписи, факс, евиденције, књижења...);
 8. да омогућава коришћење мултимедија;
 9. да је центар за образовање перманентно отворено и даљинско образовање,
  - рачунари, доступност Интернету и мултимедијима за остваривање ових потреба;
 10. да омогућава игре на рачунару за све узрасте:
  - игре и забава значајан су корак у развоју и популаризацији нове информатичко-комуникационе културе,
 11. да врши графичке и друге услуге на рачунару и
 12. да врши услуге посредовања у промету,  некретнина, ствари, роба и услуга.

 ТЕЛЕДОМОВИ У СВЕТУ

У свету Теледомови функционишу у 45% случајева као нон-профитни, а у 55% случајева као профитни.

Интернатионал Ассоциатион оф тхе Цоммонитy Телесервисе Центрес је јединствена међународна организација која обједињава и помаже развој и функционисање Теледомова широм света.

Према њиховој процени један Теледом пожељне опремљености може да буде у функцији до 10.000 људи.

Процењује се да је свету неопходно око 500.000 Теледомова, од тога у Европи 56.000.

ОПРЕМЉЕНОСТ ТЕЛЕДОМОВА У СВЕТУ

ОПРЕМА     ЗАСТУПЉЕНОСТ ОПРЕМЕ

 1. телефон    100%
 2. демонстрациона техника    100%
 3. компјутери    100%
 4. Штампачи    99%
 5. скенери    97%
 6. телефакс     88%
 7. фотокопир апарат    83%
 8. доступност базама података    66%
 9. е-маил – електронска пошта    62%
 10. доступност рачунара у мрежи    48%
 11. сателитска веза    42%
 12. ISDN (оптичка кабел-веза)    20%
 13. видео конференција    9%
 14. CD ROM    6%
 15. остало (телеконференција, видеотекст...)     3%