ON-LINE КАТЕДРА

сектори :

 
књиге:
 

У ФОКУСУ

НА - internet.org.rs

НА - internet.co.rs 

Велики потенцијал дигиталне имовине

Е ТЕАТАР

Интернет пријатељи

 

EDU блог

Пратите нас


get('twitter')) == 1) { ?>

Библиотека у Подунавско немачком црквеном музеју у Аптину

Подунаско - немачки црквени музеј у Апатину основан је 2001. године у Апатину. Бави се сакупљањем библиотешке, архивске и уметничке грађе из бивших немачких насеља у Војводини. У цркви и оближњој жупној кући установљена је библиотека, архив и музеј са изложбеним простором. Поред обиља уметничког материјала и архивске грађе, сакупљено је око 20 000 књига и више од 10 000 комада разновсрне углавном црквене немачке периодике.Ова јединствена библиотека отворена је за истраживаче из земље и света и свакодневно је посећена како од туриста али и истраживача.

На сајту музеја https://www.danubeswabianmuseum.com/biblioteka  у делу библиотека  видљиве су две базе података са више од 8000 књига. База података из ове библиотеке могуће је претраживати у просторијама библиотеке у Апатину. Kњиге потичу углавном из напуштених жупних библиотека како из католичких тако и из протестанских цркава у Бачкој. Поред црквених библиотека сакупљено је и неколико приватних библиотека из Апатина. Сређивање библиотека и њена каталогизација трају већ годинама и до сада је каталогизирано око 10 000 књига као и сва периодика.